hier komt genealogie

Begin gemaakt met mijn kwartierstaat

WEISTRA

Een geslacht uit

de grietenij

Dantumadeel

provincie

Fryslân